Plants vs. Zombies

เกมส์ Plants vs. Zombies
แบ่งปัน:


ในการจัดการเวลานี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเกมกลยุทธ์การป้องกันของคุณ! คุณมีจำนวนของพืชผีดิบฆ่าในการกำจัดของคุณที่สามารถดักความชั่วร้ายรุกราน การจัดระเบียบไว้ในวิธีการบางอย่างเพื่อปกป้องบ้านของคุณ ถ้าซอมบี้ผ่านลานสมองของคุณจะได้รับการทอดและกิน! แต่ไม่ต้องตกใจรั้งตัวเองขึ้น! ทักษะตรรกะและกลยุทธ์ของคุณได้อย่างง่ายดายสามารถชนะศพช้าเชาวน์

ความคิดเห็นสำหรับ Plants vs. Zombies