Delicious - Emily's Honeymoon Cruise

เกมส์ Delicious - Emily's Honeymoon Cruise
แบ่งปัน:


ติดตามคู่บ่าวสาวแพทริคและเอมิลี่เริ่มดำเนินการในการล่องเรือฉลองของพวกเขา ล่องเรือออกไปสู่??ขอบฟ้าของความสุขสมหวังเอมิลี่ในไม่ช้าก็พบว่าเธอไม่ทราบวิธีที่จะผ่อนคลายและแน่นอนเธอไม่ได้ใช้จะมีคนอื่นดูแลเธอ ที่จะทำให้เรื่องเลวร้ายลงเมื่อแพทริคบอกเธอว่าเขาตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นครอบครัวโดยเร็วที่สุดการตอบสนองของเอมิลี่เป็นอุ่น - เธอไม่แน่ใจว่าเธอพร้อมสำหรับการที่เพียง แต่ พวกเขาสามารถหาวิธีที่จะมีความสุข?

ความคิดเห็นสำหรับ Delicious - Emily's Honeymoon Cruise